اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها و مراکز

اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها و مراکز

اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها و مراکز

(تولیدی خدماتی صنعتی بازرگانی )

 مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]
 

اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها و مراکز

(تولیدی خدماتی صنعتی بازرگانی )

 مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]
 
بخش هایی از کتاب طراحی و چیدمان فروش اصول فروشگاه مداری و مغازه داری علی خویه
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]
 
امروز دوره آموزشی مدیریت و مهندسی فروش در گرگان توسط اینجانب ارایه شد

دراین سمینار و کارگاه آموزشی یک روزه سعی شد تا با صنعتگران و مدیران تولیدی خدمات و بازرگانی استان گرگان مطالبی کاربردی در مورد مهندسی فروش ارایه شود

 

 

بیلبوردهای خلاقانه


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]
 
مهندسی تبلیغات و بازاریابی و تبلیغات خلاق

مدیریت خلاق در پیشبرد فروش و بازاریابی................


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]
 
سرفصل های و مطالب اصول سرپرستی مدیریت و سرپرستی
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]
 
سرفصل های فروش ایرانی و فروشندگی به سبک ایرانی فروشندگی حرفه ای ایرانی مشتریان ایرانی خریداران ایرانی مصرف کنندگان ایرانی
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]
 
مدیران برتر مدیران تاثیرگذار مدیران بزرگ مدیران حرفه ای
همگام با بزرگان

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]
افکار بزرگ انسان های بزرگ موفقیت های بزرگ

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]
از کتاب طراحی و چیدمان فروشگاه و محل کسب و کار اصول فروشگاهی و مغازه داری تالیف و ترجمه علی خویه
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]
 
سیستم بازاریابی تبلیغات جهانی

سیستم ثبت سایت یا وبلاگ در موتورهای جستجوگر جهان


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]
 
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]
 
افکار بزرگ شرکت های بزرگ
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق.آموزش.اجرا.مشاوره ]
 
/ 0 نظر / 173 بازدید